Campaign to Stop Killer Robots

Kirjoittaja:

Tappajarobottien vastaisen kampanjan kotisivuilla stopkillerrobots.org kerrotaan viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana automatisoitujen aseiden myötä merkittävästi muuttuneesta sodankäynnistä.

Seuraava askel automaattiaseiden teknisessä kehityksessä näyttää olevan täysin vailla ihmisen ohjausta toimivat aseet, joka kampanjan mukaan merkitsisi ”perustavanlaatuisen moraalisen rajan ylittämistä”. Sivuston mukaan aseet, jotka toimivat ilman ihmisen eettistä harkintakykyä ja jotka eivät esimerkiksi kykene erottamaan sotilasta siviilistä, ovat sodan oikeussääntöjen vastaisia.
Itsenäiset aseet saattaisivat laskea kynnystä ryhtyä sotaan. Kyseenalaista olisi myös se, kuka tai mikä taho olisi lopulta vastuussa robottiaseiden toimista.
Kampanjan perimmäinen pyrkimys on säilyttää kontrolli aseista ihmisellä. Siksi kampanja vaatii kattavaa ja ennaltaehkäisevää kieltoa täysin autonomisille aseille niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Huhtikuussa 2013 aloitetun kampanjan ohjausryhmä muodostuu yhdeksästä kansainvälisestä tai kansainvälisesti toimivasta järjestöstä (mm. Human Rights Watch ja Women’s International League for Peace and Freedom). Lokakuussa 2013 kampanjassa on mukana 44 järjestöä 21 maasta.

Suomalaisia järjestöjä ei toistaiseksi ole liittynyt mukaan, mutta sekä Rauhanliitto että Sadankomitea harkitsevat kampanjoinnin aloittamista. Pohjoismaista jäsenjärjestöjen joukossa ovat edustettuna Norja (Norwegian Peace Association/Norges Fredlag) sekä Ruotsi (Civil Rights Defenders, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen/The Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS)).